Strategia

 

STRATEGIA

Suunnittelukausi 2018 - 2020

 

 

Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry                                                                             

STRATEGIAN YDIN

Missio ja arvot muodostavat organisaation ydinideologian, jonka tulee olla kestävä, jatkuvuutta luova voima.

TOIMINTA-AJATUS

Yhdistys käyttää varojaan mahdollistaakseen tarkoitusperiensä mukaisen toimintansa. Se harjoittaa monipuolista aatteellista tiedotus- ja julkaisutoimintaa järjestämällä maanpuolustustietoutta aktivoivia valistus- ja esitelmätilaisuuksia. Lisäksi yhdistys organisoi ja tukee maanpuolustustahtoa ja kansainvälistä yhteishenkeä kohottavaa muuta jäsentoimintaa. Tukee mm. aineellisesti ja aatteellisesti Etelä-Karjalan maakunnassa toimivia maanpuolustusjärjestöjen piiriyhdistyksiä, paikallisyhdistyksiä ja paikallisosastoja.

VISIO

Yhdistys on Etelä-Karjalan maanpuolustusväen kokoava voima sekä vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen yhdysside ja taloudellinen tukija. Toiminnallaan se lisää maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustushenkeä. Se on maanpuolustusasioissa arvostettu mielipidevaikuttaja toiminta-alueellaan. Yhdistyksen julkaisema Yhdysmies-lehti on koko Etelä-Karjalan maanpuolustusväen yhteinen äänenkannattaja.

ARVOT

 •  Isänmaallisuus
 • Yhteisöllisyys
 • Taloudellisesti menestyvä
 • Perinne
 • Ennakkoluulottomuus
 • Tulevilla sukupolvilla myös vapaa Suomi
 • Itsenäinen tulevaisuutemme tehdään tänään

 

TOIMINTAMALLI JA STRATEGISET TAVOITTEET

 • Yhdysmieslehti ja tiedotustoiminta
 • Varainhankinta, sijoitustoiminta ja tuen jakaminen
 • Jäsenhankinta ja jäsentoiminta
 

 

TOIMINTA-AJATUKSESTA

 

Vaikuttavuus: kaksi (2) kanavaa

 

a)   Järjestöt

 

b)   Proaktiivisuus; allokointi

 

 

TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ

 

 • Varainhankinta, sijoitustoiminta
 • Lisäarvo jäsenistölle
 • Kokonaismaanpuolustus; kyberturvallisuus, henkinen maanpuolustus, jne